PURZONA

Nowoczesna technologia

Technologia hydrodynamicznego natrysku jest innowacyjnym rozwi±zaniem, które dynamicznie wypiera stosowane dotychczas, tradycyjne systemy dociepleniowe, tj. wełnę oraz styropiany. Izolacje piank± poliuretanow± to obecnie ...

Adoptowalno¶ć

Używane w budownictwie materiały poliuretanowe dzieli się na: pianę zamkniętokomórkow± (czyli tak±, która nie przepuszcza pary wodnej) oraz pianę otwartokomórkow± (przepuszczaj±c± parę wodn±). Poniżej przedstawiamy ...

Oszczędno¶ć

Stosowanie piany poliuretanowej pozwala na ogromne oszczędno¶ci energii, a co z tym idzie automatycznie zmniejsza zużycie zasobów naturalnych. Izolacje wykonane taka metod± charakteryzuj±
się wysok± jako¶ci± i długotrwał± ...

Ekologia

Technologia PUR jest najbardziej ekologicznym produktem na rynku. Sprawiaj± to m.in. sam sposób aplikacji piany atestowanymi urz±dzeniami, brak materiału odpadowego oraz stosowane surowce. PUR spełnia najnowsze ...