PURZONA

Ekologia

Technologia PUR jest najbardziej ekologicznym produktem na rynku. Jest to spowodowane m.in. samym sposobem aplikacji piany za pomoc± atestowanych urz±dzeń, brakiem materiału opadowego oraz stosowanymi surowcami. PUR spełnia najnowsze przepisy prawa polskiego, jak również Unii Europejskiej w zakresie gospodarowania Ľródłami energii.