PURZONA

Oszczędno¶ć

Stosowanie piany poliuretanowej pozwala na ogromne oszczędno¶ci energii, a co z tym idzie automatycznie zmniejsza zużycie zasobów naturalnych. Izolacje wykonane tak± metod± charakteryzuj± się wysok± jako¶ci± i długotrwał± żywotno¶ci± (czas życia produktu okre¶lany jako żywotno¶ć budynku).
Zastosowanie piany poliuretanowej zapewnia oszczędno¶ci:
  • energii i pieniędzy podczas ogrzewania budynku
  • w eksploatacji budynku - dług± żywotno¶ć i funkcjonalno¶ć izolacji

Szacuje się, że dzięki zastosowaniu w budownictwie piany poliuretanowej oszczędno¶ci sięgaj± nawet 30%.