PURZONA

Nowoczesna technologia

Technologia hydrodynamicznego natrysku jest innowacyjnym rozwiązaniem, które dynamicznie wypiera stosowane dotychczas, tradycyjne systemy dociepleniowe, tj. wełnę oraz styropiany. Izolacje pianką poliuretanową to obecnie najwydajniejsze i najtrwalsze typy dociepleń. Wszystko to zasługa właściwości fizycznych i chemicznych zastosowanego materiału. W trakcie reakcji chemicznej, zachodzącej w wyniku połączenia dwóch komponentów: poliolu i izocyjanianu, wytwarza się piana, potocznie zwana PUR. Efekt finalny posiada właściwości izolacyjne: termiczne, akustyczne
i fizyczne. Pianę nanosi się poprzez wysokociśnieniowy natrysk za pomocą specjalistycznej maszyny. Nanoszona na powierzchnie zewnętrzne warstwa izolacyjna - dla trwałości powinna dodatkowo zostać pokryta powłoką z elastomeru lub farby ochronnej. Z jednej strony gwarantuje
to żywotność i odporność na warunki atmosferyczne, z drugiej - stanowi dodatkową ochronę przed promieniowaniem ultrafioletowym (UV).