PURZONA

Termoizolacja

Pianę poliuretanow± dzielimy na pianę zamknięto- i otwarto-komórkow±.
Oba rodzaje piany poliuretanowej maj± szerokie zastosowanie.
¦wietnie sprawdzaj± się zarówno w obszarze budownictwa mieszkaniowego, jak i gospodarczego oraz przemysłowego.

Przykładowe zastosowania:
 • termoizolacja drewnianych konstrukcji dachowych (z foli± paroprzepuszczaln±)
 • termoizolacja ¶cian działowych
 • termoizolacja stropów drewnianych
 • termoizolacja domów szkieletowych
Wła¶ciwo¶ci:
 • energooszczędne rozwi±zanie izolacyjne - zdecydowanie pomaga obniżyć sezonowy pobór energii na ogrzewanie budynku
 • bezspoinowa aplikacja - brak mostków termicznych
 • odci±żenie konstrukcji dachów i ¶cian
 • ł±czenie się z każdym materiałem stosowanym w budownictwie
 • kilkudziesięcioletnia trwało¶ć i bezobsługowo¶ć
 • czas aplikacji i schnięcia - jednodniowa sesja
 • nieograniczona elastyczno¶ć, pozwalaj±ca wypełnić wszelkie kształty
 • bariera akustyczna, stanowi±ca idealne rozwi±zanie w izolacji m.in. gabinetów lekarskich czy sal projekcyjnych
 • stabilizowanie konstrukcji obiektu (np. szkieletowego)
 • przyjazna ¶rodowisku - nietoksyczna i bezwonna, nie wywołuje alergii u ludzi i zwierz±t
 • może być stosowana w obiektach zwi±zanych z przemysłem spożywczym
 • bariera dla wilgoci, kilkukrotnie bardziej skuteczna od tradycyjnych folii
 • wsparcie hipoalergiczne
 • wieczysta gwarancja


Piana PUR posiada wła¶ciwo¶ci izolacyjne - termiczne, akustyczne i fizyczne.
To najwydajniejsze i najtrwalsze typy dociepleń.