PURZONA

O firmie

Działalno¶ć naszej firmy wychodzi naprzeciw rosn±cemu zapotrzebowaniu rodzimego rynku budowlanego na innowacyjne rozwi±zania. To wła¶nie w tej branży, jak w mało której, obserwujemy dynamiczny rozwój, zarówno technologii, jak i stosowanych materiałów. Specjalizujemy się w pracach termoizolacyjnych, hydroizolacyjnych i dociepleniowych przy użyciu natryskowej piany poliuretanowej. Technologia ta kształtowała się w USA, sk±d dotarła do Europy. Z pełn± odpowiedzialno¶ci± możemy zapewnić, że ten sposób docieplenia jest najefektywniejsz± i jednocze¶nie najtrwalsz± metod± izolacji. Realizujemy zlecenia w obszarze budownictwa mieszkaniowego, gospodarczego i rolniczego. Swoj± ofertę kierujemy do klientów z całej Polski: indywidualnych i komercyjnych. Pracujemy na najnowocze¶niejszym sprzęcie, stosuj±c przy tym wył±cznie atestowane surowce wiod±cych, renomowanych producentów.

Do jakich miejsc polecamy nasz± pianę?
 • poddasza użytkowe i elewacje
 • budownictwo pasywne
 • stropodachy zwykłe i wentylowane
 • izolacje stropów i piwnic
 • hale przemysłowe
 • dachy trudne
 • izolacje wewnętrzne ¶cian i stropu
 • izolacje zewnętrzne dachu
 • izolacje przeciwskropleniowe
 • zabezpieczenia antykorozyjne
 • obiekty inwentarskie
 • termomodernizacje budynków użytkowych
 • termomodernizacje chłodni
 • adaptacje na chłodnie, przechowalnie itp.
 • pieczarkarnie
 • hale łukowe
 • magazyny, chłodnie, hale do produkcji zwierzęcej