PURZONA

Strefa techniczna

Poniższa tabela przedstawia kilka przykładów i porównań piany PUR z tradycyjnymi materiałami ociepleniowymi.
Piana natryskowa stawia najwyższy opór cieplny - tym samym stanowi najlepszy materiał termoizolacyjny.
Ma także najlepszy współczynnik lambda, okre¶laj±cy parametry przewodzenia ciepła - piana natryskowa ma najniższe przewodzenie ciepła.Poniższy wykres prezentuje skalę w jakiej poszczególne materiały budowlane stawiaj± opór cieplny.Kilka przykładów zastosowań piany PUR w budownictwie.