PURZONA

Hydroizolacja

Polimoczniki, zwane także Polyure±, to rodzaj elastomeru, który powstaje w procesie polikondensacji izocyjanianu i aminy. Przy zachowaniu wła¶ciwych proporcji reagentów oraz jeżeli zostan± stworzone odpowiednie warunki termiczne, uzyskujemy niezwykle trwał± powłokę elastomerow±. Podstawow± jej zalet± jest wysoka odporno¶ć na trudne warunki atmosferyczne. Aplikacje następuj± przy pomocy agregatu ci¶nieniowego - tego samego, który służy do nanoszenia piany PUR. Metoda jest również bliĽniacza - powłoka powstaje poprzez natrysk
za pomoc± specjalnych dysz, na wzór pistoletów lakierniczych. To wyj±tkowo szybka metoda izolacji: wystarczy około 20 sekund od chwili nałożenia do efektu finalnego: gotowej, idealnie przylegaj±cej do podłoża izolacji.

Polimoczniki - wła¶ciwo¶ci:
  • wszechstronne zastosowanie
  • doskonałe parametry mechaniczne i wytrzymało¶ciowe
  • odporno¶ć na warunki atmosferyczne (UV)
  • skuteczno¶ć w szerokim zakresie temperatur
  • dobra przyczepno¶ć do zróżnicowanego podłoża
  • wysoka odporno¶ć na uszkodzenia mechaniczne
  • monolityczno¶ć powłoki
  • odporno¶ć na wodę, mikroorganizmy i chemikalia
  • szybki czas realizacji usługi
Przykładowe zastosowanie:
Jednolita, monolityczna, szczelna i dobrze przylegaj±ca do podłoża membrana znajduje zastosowanie we wszelkiego rodzaju pracach ochronno-zabezpieczeniowych. Polecamy j± m.in. jako wykładziny zbiorników i ruroci±gów ze stali i betonu, wykładziny zbiorników wody pitnej, zabezpieczenie betonowych studzienek ¶ciekowych, kanałów odpływowych (¶ciekowych) kopalni, zbiorników, bieżni, koryt ¶ciekowych kolektorów i separatorów, kanałów, silosów, tuneli, rowów. Stosowana jest także jako ochrona zbiorników na agresywne materiały płynne i suche. To także skuteczna metoda zażegnania problemu przeciekaj±cego dachu a także praktyczna izolacja posadzek czy hydroizolacja wszelkich obiektów.